Přeskočit na obsah

O nás

logo-stranky-uvod02

NATABOR, z.s. (dále jen NATABOR) je dobrovolným a nezávislým spolkem založeným ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. ve znění později přijatých změn a doplňků. Sdružuje občany ČR, kteří dobrovolně respektují základní principy poslání a činnosti NATABOR a plní členské povinnosti stanovené těmito Stanovami a dalšími vnitřními předpisy.

Posláním NATABOR je podporovat vývoj dětí a mládeže v samostatné osobnosti, umožnit mladým lidem vhodné využití volného času a prostor k uskutečňování vlastních programů; vést mladé lidi k sociálnímu jednání, osobní zodpovědnosti za život a zdraví své i ostatních.
Úkoly NATABOR jsou realizovat vlastní programy pro děti a mládež; vytvářet podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže; pořádat akce v době školních prázdnin, jejichž cílem je posílit zdraví a zvýšit tělesnou zdatnost dětí; nabízet aktivity pro účelné využívání volného času dětí a mládeže; při naplňování cílů spolupracovat s dalšími organizacemi v ČR i zahraničí; vytvářet podmínky pro činnost vedoucích dětských kolektivů pracujících v rámci NATABOR a zabezpečovat jejich vzdělávání.

Provozuje oddíly mimoškolních aktivit. Pořádá dětské tábory v době školních prázdnin, víkendové a další akce pro děti. V roce 2019 vznikla v rámci spolku sekce pro rodiny, která zastřešuje naše aktivity určené rodinám s dětmi - naše "děti" už mají i vlastní děti :-).